Møterom og videokonfanse

Vi installerer og drifter lyd, bilde og møteroms-løsninger. 

Videokonferanse

Skjerm

Lyd-anlegg

Projektor

Infoskjerm

Møteromsløsninger