Minel Teledata Øst
avd. Gjøvik

Vi er en del av Minel konsernet med over 350 ansatte.
Minel Teledata Øst Gjøvik består følgende: 

Per Nyhus

Daglig leder
Mobil: 918 45 292
Epost:  
peregil.nyhus@minel.no

Christian Lauesen

Saksbehandler
Mobil: 913 91 030
Epost: 
Christian.Lauesen@minel.no

Kjetil Koll Hansen

Montør / tekniker
Mobil: 900 65 947
Epost: 
kjetil@teledataost.no

Andreas Kollbergsrud

Montør / tekniker
Mobil: 911 35 012
Epost: 
andreas@teledataost.no

Arnt Christian Neess

Montør / tekniker
Mobil: 904 06 423
Epost: 
arnt@teledataost.no

Jørgen Frøsaker

Montør / tekniker
Mobil: 909 62 719
Epost: 
jorgen@teledataost.no

Amund Frisli

Montør / tekniker
Mobil: 476 54 863
Epost: 
amund@teledataost.no

Samsom Biniam Amanuel

Montør / tekniker
Mobil: 477 03 825
Epost: 
samsom@teledataost.no

Joachim Pedersen Berntsen

Montør / tekniker
Hjelpearbeider
Mobil: 475 73 469
Epost: 
joachim@teledataost.no